Hem / Om oss

Om oss

Det är en ära för oss att få vara era gäster och få bistå er i ert hem vid födseln av ert barn. BarnmorskeTeamet är en grupp av passionerade barnmorskor som brinner för fysiologiska, evidensbaserade födslar. Vi arbetar ständigt med att söka den senaste forskningen för att förbättra säkerheten och ge en stärkande upplevelse för kvinnan med partner samt de stödpersoner som finns runtom.

BarnmorskeTeamet jobbar helt utan någon finansiering från skattemedel vilket gör att vi har valt att ej ta betalt annat än för tiden vi lägger hos familjen, vi tar inte betalt för beredskap vilket innebär att alla de barnmorskor som är engagerade för kvinnans rätt att få välja födsloplats behöver ha andra jobb vid sidan av arbetet i BarnmorskeTeamet för att försörja oss. Det medför att vi kan hålla totalpriset för en födsel mycket lågt men det medför också att vi inte kan utlova 100% tillgänglighet.

En födsel är inte en medicinsk process. Den styrs av hormoner, då allra främst av Oxytocin. Detta ger i sin tur goda värkar vilket ökar möjligheten för en normal och fysiologisk födsel. Det är då mindre risk för komplikationer när födelseprocessen inte blir forcerad, utan att födandet istället får ha sin naturliga gång. Barnmorsketeamet Göteborg främjar i alla avseenden en evidensbaserad fysiologisk födsel där kvinnan känner sig delaktig och har egen bestämmanderätt över sin födelseprocess. 

Våra barnmorskor