Hem / Om oss

Om oss

Det är en ära för oss att få vara era gäster och få bistå er i ert hem vid födseln av ert barn. En födsel är inte en medicinsk process. Den styrs av hormoner, då allra främst av Oxytocin. Detta ger i sin tur goda värkar vilket ökar möjligheten för en normal och fysiologisk födsel. Det är då mindre risk för komplikationer när födelseprocessen inte blir forcerad, utan att födandet istället får ha sin naturliga gång. Barnmorsketeamet Göteborg främjar i alla avseenden en evidensbaserad fysiologisk födsel där kvinnan känner sig delaktig och har egen bestämmanderätt över sin födelseprocess. 

Våra barnmorskor