Meet your colleagues

Barnmorsketeamets "BB Gårda" är det allra första MLBC, Midwifery Led Birth Center, i Sverige och vår förhoppning är att få inspirera andra kollegor, beslutsfattare och politiker att öppna BirthCenters i hela landet. Förändring av förlossningsvården är möjlig. Några måste våga börja. Det gör vi.

Många birthworkers i Sverige är pålästa om olika vårdnivåer kring födande. I andra länder ses det som en självklarhet att själv kunna välja vad man önskar eller behöver under födseln. Familjen beslutar vilken vårdnivå de önskar, utefter de förutsättningar som mor & barn har. Friska mammor med normal graviditet och förväntat normal födsel bör föda på en låg vårdnivå där risken för interventioner och efterföljande komplikationer är lägre. Där har de störst chans till att bevara den fysiologiska födseln trygg och ostörd med bättre förlossningsupplevelse för familjen, samt bättre utfall för mor och barn på kort och lång sikt.

Välkommen att möta oss barnmorskor på BB Gårda för 1-2 timmars studiebesök då vi går igenom vår vårdfilosofi, vikten av en ostörd fysiologisk födsel, våra bakgrunder, omvärldens syn på olika vårdnivåer och vår nuvarande situation i Sverige. Vi kikar även runt i lokalerna och ni får bekanta er med några av oss som arbetar här.

Maila eller ring oss så hittar
vi ett datum som passar er!