Hem / Hemförlossning

Hemförlossning

 

Att anlita BarnmorskeTeamet 2021
För att du ska föda tryggt hemma är det viktigt att redan under din graviditet skapa en personlig
relation med de som du vill ha som stöd när du föder. Kontakta oss gärna i god tid, så att vi
tillsammans kan planera för vårt första möte, runt gravidvecka 30.  

 

1) Information & bedömningssamtal, ca vecka 30, 1,5 tim
Runt vecka 30 ses vi hemma hos dig/er för ett första samtal. På detta mötet behöver du inte
bestämma om du vill anlita oss eller inte. I lugn och ro kan vi samtala om dina önskemål och
förväntningar. Vi barnmorskor berättar om hur vårt upplägg ser ut med t ex fortsatta möten,
jour-upplägg inom teamet, vilka kriterier som finns vid hemfödsel. Vi samtalar om risker och
hur vi handlägger ev komplikationer. Vi frågar om din hälsa och din graviditet och hur dina ev
tidigare födslar varit. Är det ditt första barn behöver du ha en ODIS-certifierad DOULA med dig
under födandet.

 

När du bestämmer dig för att anlita oss kontaktar du oss på nytt. Du får då veta vem som blir
din “första barnmorska”. Det är genom henne den mesta kontakten med teamet kommer att
ske. Sedan skriver och skickar hon en remiss till sjukhusets läkare för ordination av diverse
läkemedel till dig. Läkaren kontaktar dig antingen per telefon eller bokar ett möte med dig.
*PRIS: 975 kr/h, samt milersättning 28 kr/mil, reseersättning med 495:-/h utgår om resan överskrider 30 min.
Om ni sedan vill anlita oss tillkommer fler fakturor, se nedan.

 

2) Födelse-förberedande samtal, ca vecka 37, 1 tim
Här återkopplar vi till de frågor som väckts hos dig inför födandet. Berätta om du har några
särskilda önskemål eller tankar. Vi pratar om vikten av att låta födseln vara en ostörd process.
Din födsel är inte i första hand en medicinsk process, det är en känslomässig process, som
styrs av dina hormoner, allra främst oxytocin. När du föder i en ostörd miljö, med personer
du känner dig trygg med har ditt oxytocin stor möjlighet att ge dig goda, egna värkar. Detta
optimerar dina förutsättningar till en fysiologisk födsel. Vi vill helt enkelt låta födandet få ha
sin naturliga gång.
Du får även veta vad som händer efter födseln, med mätning och vägning, pappersarbete,
hur barnläkarundersökningen går till mm. Vi frågar om du vill ge K-vitamin till ditt barn.
Tillsammans går vi igenom ditt hemfödsel-kontrakt med oss, som vi även signerar.

 

*GRUNDPRIS hemfödsel: 5 200 kr, samt milersättning och reseersättning 
Inkluderar samtal vecka 37, stöd av barnmorska enligt prioriterad beredskap 39+0 till 41+0,
beredskap med stöd om tillgänglig 37+0 till 41+6, hembesök ca 12-24 tim efter födseln med
bla POX av bebis, uppföljande samtal ca 10 dagar efter födseln. All administration av remisser
och journaler, födelseanmälan till Skatteverket, samt övriga intyg. Bokning av tider på
BB-mottagning för bla barnläkarundersökning och PKU-provtagning.

 

3) Stöd i hemmet vid födseln, v 37+0 till 41+6
När du tror att din födsel startar tar du kontakt med din barnmorska, oavsett tid på dygnet. Ni
planerar tillsammans för det stöd du behöver de närmsta timmarna. Du bestämmer själv när
du vill att din barnmorska (eller annan ur teamet, om hon är upptagen) kommer hem till dig.
Prioriterad beredskap 39+0 till 41+0, beredskap om möjligt 37+0 till 41+6.
När krystfasen börjar ansluter ytterligare en barnmorska, vi vill alltid vara 2 st bm vid själva
födseln. Efter att barnet är fött och moderkakan har kommit är det dags att pusta ut lite.
1 tim efter att moderkakan avgått anses den största blödningsrisken vara över och den andra
barnmorskan lämnar er igen. Din “första barnmorska” stannar kvar 2 timmar efter att
moderkakan har avgått. Ev bristning ska kollas och ev sys, bebisen ska vägas och mätas.
Första amningen sker medan din barnmorska är kvar.

 

*PRIS: Barnmorska nr 1, 975 kr/tim, för alla timmar du önskar hennes stöd
Barnmorska nr 2, 975 kr/tim, för de timmar hon är på plats i ditt hem
Milersättning och reseersättning enl ovan
Båda barnmorskorna debiterar minimitid 2 tim, även om barnet är fött innan deras ankomst.
Barnmorskorna fakturerar sina timmar separat, så du kommer få fakturor från båda bm. 

 

Vi ser fram emot att få vara gäster i ditt hem och kunna ge dig den support och det stöd du
behöver för att känna att du tryggt kan föda ditt barn hemma.

 

Ta gärna kontakt med oss om du har fler frågor efter vägen. Vi finns här för att hjälpa dig till en
fin födelsedag för ditt barn. 

 

Din barnmorska kanske föreslår att hon fakturerar allt i en slutsumma. Kom fram till vad som passar er bäst.  Önskar du mer stöd i hemmet med BB-vård se vår tjänst BB-Hemma

 

Vår dröm är att hemfödsel skulle ingå som ett gratis vårdval för dig som föder.
Vi uppmanar dig därför att skriva ett personligt brev och fråga efter en “Förlossningspeng”
(liknande Skolpengen) från din Sjukvårdsregion. Finns inte nu, men om många familjer trycker
på behöver de omvärdera sin policy. Du kan inflika: “Detta i enlighet med min rätt att välja
behandlingsalternativ enligt Patientlagen.”
Bifoga gärna Svenska Barnmorskeförbundets policydokument “Hemförlossning”
Sök på Google: “policydokument hemförlossning barnmorskor”
Rubrik: “Begäran om bidrag till hemförlossning” eller liknande
Brev: Västra Götalandsregionen, Regionens hus, SE 462 80 Vänersborg
Mail: Hälso och sjukvårdsstyrelsen i VGR, nämndsekreterare: mari.e.nilsson@vgregion.se
samt ledamöter: jonas.andersson@vgregion.se, janette.olsson@vgregion.se,
nicklas.attefjord@vgregion.se, linn.brandstrom@vgregion.se, maria.anna.nilsson@vgregion.se,
cecilia.y.andersson@vgregion.se, heikki.klaavuniemi@vgregion.se, eva.olofsson@vgregion.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför föda hemma?
En födsel är inte en medicinsk process. Den styrs av hormoner, då allra främst av hormonet oxytocin. Detta ger i sin tur goda värkar vilket ökar möjligheten för en normal och fysiologisk födsel. Det är då mindre risk för komplikationer när födelseprocessen inte blir forcerad, utan att födandet istället får ha sin naturliga gång.

  Mer info:

  Den absolut största faktorn till en trygg och säker födsel för mor och barn med så lite komplikationer som möjligt är hormonet oxytocin. Vårt bonding-hormon, det som bland annat svetsar mor och barn samman och två personer svetsas samman i en kärleksrelation. Det gör att vi känner och förstår varandra. Det är det hormonet som för förlossningen framåt och ger sammandragningar av livmodern så att mor kan släppa fram barnet och att barnet gör de nödvändiga rotationerna ner genom bäckenet för att till sist födas. Detta hormon är mycket lättstört, det är samma hormon som utsöndras och ökar under en kärleksakt. På samma sätt ökar det under förlossningen och sammandragningarna av livmodermuskeln blir starkare och starkare. På samma sätt som kärleksakten kan vara mycket lättstörd, de flesta kan kanske relatera till att när man är mitt uppe i en kärleksakt och någon man inte känner skulle öppna dörren och tända ljuset då är lusten (hormonet) som bortblåst. På samma sätt störs oxytocinet som byggs upp under förlossningen, genom att man förflyttar sig eller att okända personer kliver in genom dörren. Då försvinner styrkan i värkarna (oxytocinet) och förlossningen kan ta längre tid och även avstanna. Det är nu vi kan få bekymmer under förlossningen och komplikationer uppstår. Därav vill vi verka för en så ostörd och van miljö som möjligt.

  Oxytocinet ger även minnesförlust så man i efterhand glömmer det som var så smärtsamt. Oxytocinet bedövar även nerverna ner i ryggmärgen så att ju mer sammandragningarna tilltar ju mer smärtstillande effekt får man. Så att föda hemma, där hjärnan inte behöver koncentrera sig på några andra intryck såsom nya dofter, ljud eller människor är det allra säkraste för en god oxytocinproduktion. Vi tror ibland att kognitiv trygghet (det som vi har läst oss till och med vår frontallob kan räkna ut är tryggt såsom sjukhus och teknik ger oss den trygghet vi kräver för att kunna föda. Men vår hjärna är uråldrig, man lurar inte den så lätt. Under förlossningen behöver man koppla bort sin frontallob och bara ge sig hän åt de mer primitiva delarna av vår hjärna och då slår vårt instinktiva försvarssystem igång, vi skyddar oss genom att detektera faror såsom främmande miljö, främmande dofter och främmande människor. Alla dessa nya intryck uppfattar hjärnan som hot som vi behöver utforska om vi kan ha tillit till och det görs inte i en handvändning. Så därav är det mycket vanligt att när man känner att värkarna startar hemma och beger sig till den inlärda (kognitiva) tryggheten som är sjukhuset reagerar min hjärna med “-oj, här känner jag inte igen mig! Ny miljö och nya människor. Kan detta vara farligt? Här kan jag inte föda!” Kroppen vill föda där den är i trygghet och omgiven av människor man är van vid och som älskar mig. Så hur smarta vi än är är kan vi inte kognitivt förklara för vår kropp att den kan föda utan det gör den när den är trygg. Så att föda hemma har visat sig vara det säkraste för mor och barn om man är frisk och har en normal graviditet på grund av att man ger kroppen de bästa av förutsättningar för att producera hormonet oxytocin och låta det vara så ostört som det är möjligt.

  Ännu mera info om hemförlossning: https://www.fodelsehuset.se/hur/forlossningssatt/fysiologisk-fodsel/

  Vi finns tillgängliga för dig!

  Kontakta oss på BarnmorskeTeamet för att prata mer om hur en hemförlossning går till. Kontakt via våra sociala medier eller maila barnmorsketeamet@gmail.com