Hem / Hemförlossning

Hemförlossning

Välkomna att föda hemma med oss på Barnmorsketeamet.

 Så går en hemfödsel till:

I v.30 kontaktar ni oss för ett bedömningssamtal, i det samtalet går vi igenom vilka önskemål ni som par har och vilka kriterier vi som barnmorskor har. Vi går gemensamt igenom vårt kontrakt. Ni får möjlighet att ställa era frågor samt bestämma om ni vill anlita oss för er födsel.

Är du förstföderska och önskar föda med Barnmorsketeamet krävs att en ODIS certifierad doula anlitas.

 När ni sen bestämmer er för att anlita Barnmorsketeamet ingår ett förlossningsförberedande samtal, professionellt stöd av barnmorska i hemmet när ni önskar, varav krav om två barnmorskor under födelsens utdrivningsfas och en timma efter att moderkakan avgått.

 Administration av journal, födelseanmälan, bokning av tider hos barnläkare och PKU-provtagning samt ett uppföljande samtal.

 

 Vid hemförlossning med Barnmorsketeamet utgår en grundavgift på 3500 kr som inkluderar

Ett förlossningsförberedande samtal om 1,5 h i ca v.37

Administration av journal, födelseanmälan, bokning av tider hos barnläkare samt för

PKU-provtagning Uppföljande samtal om 1h som planeras ca 10-14 dagar efter födseln.

 

Kostnad för proffesionellt barnmorskestöd i hemmet sker per timma.

Timdebitering: 975 kr/h från det att den födande/paret önskar och till två timmar efter moderkakan avgått.

Du betalar även för assisterande barnmorska under utdrivningsfasen samt en timma efter moderkakan avgått för att hålla högsta möjliga säkerhet för mot och barn.

Amningsobservation av första amningen samt rådgivning kring första dygnens amning och skötsel av barnet ges i samband med vägning och mätning av barnet i hemmet vid första kontrollen av barnet som barnmorskan gör efter att barnet ammat första gången

 Milersättning: 28 kr/mil

 Önskas ytterligare stöd i hemmet se under flik ” BB-hemma”

 

 

Varför föda hemma?
En födsel är inte en medicinsk process. Den styrs av hormoner, då allra främst av hormonet oxytocin. Detta ger i sin tur goda värkar vilket ökar möjligheten för en normal och fysiologisk födsel. Det är då mindre risk för komplikationer när födelseprocessen inte blir forcerad, utan att födandet istället får ha sin naturliga gång.

  Mer info:

  Den absolut största faktorn till en trygg och säker födsel för mor och barn med så lite komplikationer som möjligt är hormonet oxytocin. Vårt bonding-hormon, det som bland annat svetsar mor och barn samman och två personer svetsas samman i en kärleksrelation. Det gör att vi känner och förstår varandra. Det är det hormonet som för förlossningen framåt och ger sammandragningar av livmodern så att mor kan släppa fram barnet och att barnet gör de nödvändiga rotationerna ner genom bäckenet för att till sist födas. Detta hormon är mycket lättstört, det är samma hormon som utsöndras och ökar under en kärleksakt. På samma sätt ökar det under förlossningen och sammandragningarna av livmodermuskeln blir starkare och starkare. På samma sätt som kärleksakten kan vara mycket lättstörd, de flesta kan kanske relatera till att när man är mitt uppe i en kärleksakt och någon man inte känner skulle öppna dörren och tända ljuset då är lusten (hormonet) som bortblåst. På samma sätt störs oxytocinet som byggs upp under förlossningen, genom att man förflyttar sig eller att okända personer kliver in genom dörren. Då försvinner styrkan i värkarna (oxytocinet) och förlossningen kan ta längre tid och även avstanna. Det är nu vi kan få bekymmer under förlossningen och komplikationer uppstår. Därav vill vi verka för en så ostörd och van miljö som möjligt.

  Oxytocinet ger även minnesförlust så man i efterhand glömmer det som var så smärtsamt. Oxytocinet bedövar även nerverna ner i ryggmärgen så att ju mer sammandragningarna tilltar ju mer smärtstillande effekt får man. Så att föda hemma, där hjärnan inte behöver koncentrera sig på några andra intryck såsom nya dofter, ljud eller människor är det allra säkraste för en god oxytocinproduktion. Vi tror ibland att kognitiv trygghet (det som vi har läst oss till och med vår frontallob kan räkna ut är tryggt såsom sjukhus och teknik ger oss den trygghet vi kräver för att kunna föda. Men vår hjärna är uråldrig, man lurar inte den så lätt. Under förlossningen behöver man koppla bort sin frontallob och bara ge sig hän åt de mer primitiva delarna av vår hjärna och då slår vårt instinktiva försvarssystem igång, vi skyddar oss genom att detektera faror såsom främmande miljö, främmande dofter och främmande människor. Alla dessa nya intryck uppfattar hjärnan som hot som vi behöver utforska om vi kan ha tillit till och det görs inte i en handvändning. Så därav är det mycket vanligt att när man känner att värkarna startar hemma och beger sig till den inlärda (kognitiva) tryggheten som är sjukhuset reagerar min hjärna med “-oj, här känner jag inte igen mig! Ny miljö och nya människor. Kan detta vara farligt? Här kan jag inte föda!” Kroppen vill föda där den är i trygghet och omgiven av människor man är van vid och som älskar mig. Så hur smarta vi än är är kan vi inte kognitivt förklara för vår kropp att den kan föda utan det gör den när den är trygg. Så att föda hemma har visat sig vara det säkraste för mor och barn om man är frisk och har en normal graviditet på grund av att man ger kroppen de bästa av förutsättningar för att producera hormonet oxytocin och låta det vara så ostört som det är möjligt.

  Ännu mera info om hemförlossning: https://www.fodelsehuset.se/hur/forlossningssatt/fysiologisk-fodsel/

  Vi finns tillgängliga för dig!

  Kontakt oss på BarnmorskeTeamet för att prata mer om hur en hemförlossning går till.