Hemfödsel

Du som vill föda hemma med oss behöver vara "högfrisk", dvs vara frisk, ha en normal graviditet och en förväntat normal födsel. Du som fött barn vaginalt innan kan föda hemma om du bor max 60 minuter från BB Gårda.

Jämför vårdpaket