Hem / Föda hemma

Föda hemma

Varför föda hemma?
En födsel är inte en medicinsk process. Den styrs av hormoner, då allra främst av hormonet oxytocin. Detta ger i sin tur goda värkar vilket ökar möjligheten för en normal och fysiologisk födsel. Det är då mindre risk för komplikationer när födelseprocessen inte blir forcerad, utan att födandet istället får ha sin naturliga gång.

  Mer info, öppna och läs:

  Den absolut största faktorn till en trygg och säker födsel för mor och barn med så lite komplikationer som möjligt är hormonet oxytocin. Vårt bonding-hormon, det som bland annat svetsar mor och barn samman och två personer svetsas samman i en kärleksrelation. Det gör att vi känner och förstår varandra. Det är det hormonet som för förlossningen framåt och ger sammandragningar av livmodern så att mor kan släppa fram barnet och att barnet gör de nödvändiga rotationerna ner genom bäckenet för att till sist födas. Detta hormon är mycket lättstört, det är samma hormon som utsöndras och ökar under en kärleksakt. På samma sätt ökar det under förlossningen och sammandragningarna av livmodermuskeln blir starkare och starkare. På samma sätt som kärleksakten kan vara mycket lättstörd, de flesta kan kanske relatera till att när man är mitt uppe i en kärleksakt och någon man inte känner skulle öppna dörren och tända ljuset då är lusten (hormonet) som bortblåst. På samma sätt störs oxytocinet som byggs upp under förlossningen, genom att man förflyttar sig eller att okända personer kliver in genom dörren. Då försvinner styrkan i värkarna (oxytocinet) och förlossningen kan ta längre tid och även avstanna. Det är nu vi kan få bekymmer under förlossningen och komplikationer uppstår. Därav vill vi verka för en så ostörd och van miljö som möjligt.

  Oxytocinet ger även minnesförlust så man i efterhand glömmer det som var så smärtsamt. Oxytocinet bedövar även nerverna ner i ryggmärgen så att ju mer sammandragningarna tilltar ju mer smärtstillande effekt får man. Så att föda hemma, där hjärnan inte behöver koncentrera sig på några andra intryck såsom nya dofter, ljud eller människor är det allra säkraste för en god oxytocinproduktion. Vi tror ibland att kognitiv trygghet (det som vi har läst oss till och med vår frontallob kan räkna ut är tryggt såsom sjukhus och teknik ger oss den trygghet vi kräver för att kunna föda. Men vår hjärna är uråldrig, man lurar inte den så lätt. Under förlossningen behöver man koppla bort sin frontallob och bara ge sig hän åt de mer primitiva delarna av vår hjärna och då slår vårt instinktiva försvarssystem igång, vi skyddar oss genom att detektera faror såsom främmande miljö, främmande dofter och främmande människor. Alla dessa nya intryck uppfattar hjärnan som hot som vi behöver utforska om vi kan ha tillit till och det görs inte i en handvändning. Så därav är det mycket vanligt att när man känner att värkarna startar hemma och beger sig till den inlärda (kognitiva) tryggheten som är sjukhuset reagerar min hjärna med “-oj, här känner jag inte igen mig! Ny miljö och nya människor. Kan detta vara farligt? Här kan jag inte föda!” Kroppen vill föda där den är i trygghet och omgiven av människor man är van vid och som älskar mig. Så hur smarta vi än är är kan vi inte kognitivt förklara för vår kropp att den kan föda utan det gör den när den är trygg. Så att föda hemma har visat sig vara det säkraste för mor och barn om man är frisk och har en normal graviditet på grund av att man ger kroppen de bästa av förutsättningar för att producera hormonet oxytocin och låta det vara så ostört som det är möjligt.

  Klicka HÄR och läs vad brukarorganisationen säger om hemfödsel.

  Klicka HÄR och läs vad Svenska barnmorskeförbundet säger om hemfödsel.

  Föda hemma.se praktiska råd och information klicka HÄR.

  Babyz podcast Asabea Britton klicka HÄR och lyssna.

  Barnmorskepodden om hemfödsel lyssna HÄR.

  Föda med stöd, saklig och informationsspäckad blogg läs mer HÄR.

  Spinning babies, optimera barnets position i bäckenet. HÄR klickar du dig till sidan.

  tt anlita BarnmorskeTeamet
  För att du ska föda tryggt hemma är det viktigt att redan under din graviditet skapa en personlig relation med de som du vill ha som stöd när du föder. Kontakta oss gärna i god tid om du har frågor. Från vecka 24+0 kan du boka ditt första Barnmorskesamtal som sker i gravidvecka 30. Efter det bestämmer du om du vill boka en plats med Teamet. Din bokning är bekräftad när bokningsavgiften är oss tillhanda. 

  Vad kostar det att anlita oss?
  Att föda hemma bekostas inte i nuläget av regionerna, så du får betala din vård själv. Vår önskan är att det ska bekostas av regionen du bor i. Läs längre ned hur du kan vara med och påverka våra politiker att ändra sitt beslut.
  OBS! Vi samarbetar med www.medicalfinance.se där du kan ta ett räntefritt lån på 2 år för att delbetala din födsel på det sätt som passar dig bäst.

  _____________________________________________________________________________________________
  För att förenkla för dig och familjen har vi från 2023 OLIKA PRISPAKET (resekostnader tillkommer). 
  BAS, PLUS eller PREMIUM

  *BAS-paket, 35 000 kr (Ej tillgängligt vid första barnet)
  – 4 st hembesök: v 30, v 37, återbesök dygn 1 samt efter ca 1 månad
  – Dygnsjour 4 veckor: För 2 barnmorskor v 38+0 till 41+6
  – Administration: Journaler, myndighetspost, arkivering, tidsbokningar till sjukhuset
  som BB-mottagningen för bla barnläkarundersökning, hörseltest och PKU-provtagning
  – Stöd runt födseln: Av dina barnmorskor, max 20 timmar totalt. Om fler: 5 000 kr extra. 

  *PLUS-paket, 45 000 kr
  – 4 st hembesök: v 30, v 37, återbesök dygn 1 samt efter ca 1 månad
  – 1 st extrabesök före eller efter födsel (t ex latens-besök, vattenkontroll, amningshjälp mm)
  – Dygnsjour 4 veckor: För 2 barnmorskor v 38+0 till 41+6
  – Administration: Journaler, myndighetspost, arkivering, tidsbokningar till sjukhuset
  som BB-mottagningen för bla barnläkarundersökning, hörseltest och PKU-provtagning
  – Profylaxkurs som hålls av teamets barnmorskor
  – Stöd runt födseln: Av dina barnmorskor, max 25 timmar totalt. Om fler: 5 000 kr extra.
  – Handduksservice & engångsmaterial

  *PREMIUM-paket, 50 000 kr
  – 4 st hembesök: v 30, v 37, återbesök dygn 1 samt efter ca 1 månad
  – Dygnsjour 5 veckor: För 2 barnmorskor v 37+0-till 41+6
  – Administration: Journaler, myndighetspost, arkivering, tidsbokningar till sjukhuset
  som BB-mottagningen för bla barnläkarundersökning, hörseltest och PKU-provtagning
  – Profylaxkurs som hålls av teamets barnmorskor
  – Stöd runt födseln: Alla timmar ni önskar och som bedöms gynnsamt för förloppet.
  – Handduksservice & engångsmaterial
  – BB-Hemma: Hembesök helt anpassat efter era behov första 10 dagarna och fri tillgång
  till rådgivning kl 8-20 dagligen av teamets erfarna BVC-sköterska samt er egen barnmorska
  som varit med på födseln.

  Resekostnad tillkommer
  Milersättning 35 kr/mil samt resersättning 495 kr/tim om resan överstiger 30 min

  _____________________________________________________________________________________________

  Paketpriset delas upp på 3 delbetalningar.
  Barnmorsketjänster är momsbefriat därav fakturerar varje barnmorska för sig så att familjen
  skall slippa betala 25% moms.

  1) Vid första samtalet. Samma pris alla paket.

  –>Om ni bokar oss: 10 000 kr, delat på 2 fakturor:
  3 000 kr till din barnmorska, 7 000 kr som bokningsavgift till BarnmorskeTeamet
  –>Om ni avstår att boka oss: 1 500 kr (faktureras av din barnmorska)

  2) Vid start av jourberedskap. Olika pris olika paket.
  BAS: 15 000 kr beredskap v 38-42
  PLUS: 20 000 kr beredskap v 38-42
  PREMIUM: 25 000 kr beredskap v 37-42

  3) Vid födsel, (även vid ev byte av vårdnivå). Olika pris olika paket.
  Obs! Om födsel sker på sjukhus innan HF är påbörjad stryks denna kostnad.
  BAS: 10 000 kr (inkl Bm 2: 5 000 kr på separat faktura)
  PLUS & PREMIUM: 15 000 kr (inkl Bm 2: 5 000 kr på separat faktura)

  _____________________________________________________________________________________________

  1) FÖRSTA HEMBESÖKET v 30,  Barnmorskesamtal med information & bedömning, ca 1 tim 

  Runt gravidvecka 30 ses vi hemma hos dig/er för ett första samtal. På detta möte behöver du inte bestämma om du vill anlita oss. I lugn och ro samtalar vi om dina önskemål och förväntningar. Vi barnmorskor berättar om hur vårt upplägg ser ut med t ex fortsatta möten, beredskapstid inom teamet, vilka kriterier som finns vid hemfödsel. Vi samtalar om risker och hur vi handlägger ev komplikationer. Vi frågar om din hälsa och din graviditet och hur dina ev tidigare födslar varit. Är det ditt första barn föreslår vi att du har en ODIS-certifierad DOULA med dig under födandet.  Vi tipsar gärna om doulor som är vana att hjälpa till vid hemfödslar. 

  2) ANDRA HEMBESÖKET v 37-38
  Samtalet i vecka 37-38 återkopplar till de frågor som väckts hos dig inför födandet. Berätta om du har några särskilda önskemål eller tankar. Vi pratar om vikten av att låta födseln vara en ostörd process. Din födsel är inte i första hand en medicinsk process, det är en känslomässig process, som styrs av dina hormoner, allra främst oxytocin. När du föder i en ostörd miljö, med personer du känner dig trygg med har ditt oxytocin stor möjlighet att ge dig goda, egna värkar. Detta optimerar dina förutsättningar till en fysiologisk födsel. Vi vill helt enkelt låta födandet få ha sin naturliga gång. Du får även veta vad som händer efter födseln med t ex mätning och vägning, pappersarbete, hur barnläkarundersökningen går till mm. Vi frågar om du vill ge K-vitamin till ditt barn. Tillsammans går vi igenom ditt hemfödsel-kontrakt med oss, som vi även signerar.

  Din barnmorska finns nu tillgänglig för rådgivning hela beredskapstiden dvs 37+0 till 41+6. Beroende på vilket paket du valt har din barnmorska full dygnsjour från v 37+0 eller v 38+0 till 41+6. 

  3) TREDJE & FJÄRDE HEMBESÖKET
  *När barnet är 12-24 timmar kommer vi tillbaka för att säkerställa att mamma och barn mår väl. Vi tar POX (mäter syresättningen) på barnet och bokar sedan tid på BB-mottagningen för vidare uppföljning.

  *När barnet är ca 1 månad kommer vi tillbaka på ett sista eftersamtal för att knyta ihop säcken. Frågor kring förlossningen kanske har dykt upp och det är skönt att få samtala om vad ni varit med om. 

  _____________________________________________________________________________________________

  Stöd vid födseln 
  Barnmorskorna fakturerar sina timmar separat, så du kommer få fakturor från båda. När du tror att din födsel startar tar du kontakt med din barnmorska, oavsett tid på dygnet. Ni planerar tillsammans för det stöd du behöver de närmsta timmarna. Du bestämmer själv när du vill att din barnmorska (eller annan ur teamet, om hon är upptagen) kommer.

  När krystfasen börjar ansluter ytterligare en barnmorska. För optimal säkerhet är vi 2 barnmorskor vid själva födseln. Efter att barnet är fött och moderkakan har kommit är det dags att pusta ut lite.
  1 timme efter att moderkakan avgått anses den största blödningsrisken vara över och den andra barnmorskan lämnar er igen.
  Din “första barnmorska” stannar kvar så länge det behövs, men minst 2 timmar efter att moderkakan har avgått. Ev bristning ska kollas och ev sys, bebisen ska vägas och mätas. Första amningen sker medan din barnmorska är kvar. 

  _____________________________________________________________________________________________

  Vi ser fram emot att få vara gäster i ditt hem och kunna ge dig den support och det stöd du behöver för att känna att du tryggt kan föda ditt barn hemma. Ta gärna kontakt med oss om du har fler frågor efter vägen. Vi finns här för att hjälpa dig till en fin födelsedag för ditt barn. 

  Vår dröm är att hemfödsel skulle ingå som ett gratis vårdval för dig som föder.
  Vi uppmanar dig därför att skriva ett personligt brev och fråga efter en “Förlossningspeng” (liknande Skolpengen) från din sjukvårdsregion. När många familjer trycker på behöver de omvärdera sin policy. Du kan inflika: “Detta i enlighet med min rätt att välja behandlingsalternativ enligt Patientlagen.” 

  Bifoga gärna Svenska Barnmorskeförbundets policydokument “Hemförlossning”
  Sök på Google: “Policydokument hemförlossning barnmorskor” 

   

  Vi finns tillgängliga för dig!

  Kontakta oss på BarnmorskeTeamet för att prata mer
  om hur en hemfödsel går till.
  Följ oss i sociala medier eller
  maila: barnmorsketeamet@gmail.com